Цуркан Катерина Сергіївна

Катерина Цуркан є випускницею кафедри художнього текстилю ЛНАМ та аспірантури ЛНАМ. Лауреат премії «Молодий вчений».

Учасник всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій; автор наукових публікацій.

Останні конференції:

Міжнародна науково-методична конференція «Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах Євроінтеграції» (м. Харків, 14-16 жовтня 2015 р.);

Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Духовно-моральні цінності епохи в еквіваленті естетичної творчості: історія і сучасність» (м. Львів, 21 квітня 2016 р.);

Доповідь на ретроспективній виставці, присвяченій 70-річному ювілею кафедри художнього текстилю ЛНАМ.

Останні статті:

Цуркан К. С. Становлення та розвиток кафедри художнього текстилю ЛНАМ у 1946-1960-х рр. / К. С. Цуркан // Вісник ХДАДМ. — 2015. — №5. — С. 84—91.

Цуркан К. С. Викладачі кафедри художнього текстилю Львівської національної академії мистецтв (ЛНАМ) / К. С. Цуркан // Вісник ХДАДМ. — 2015. — №7. — С. 72—81.

Цуркан К. С. Структура, організація й осередки мистецької освіти у галузі текстилю в Галичині останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. / К. С. Цуркан // Народознавчі зошити. — 2016. — Ч. 1 (127). — С. 153—170.